Akty prawne związane z pracą i zatrudnieniem


Ustawy:

·         Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - (stan na 02.02.2009)

·         Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - (stan na 16.02.2009)

·         Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - (stan na 02.02.2009)

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - (stan na 02.02.2009)

Akty prawne związane z zabezpieczeniem i ubezpieczeniem społecznym

 

Ustawy:

·         Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - (stan na 27.01.2009)

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych - (stan na 02.02.2009)

·         Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - (stan na 26.02.2009)

 

Inne akty prawne

Ustawy:

·         Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - (stan na 22.01.2009)

Zamieszczone powyżej materiały pełnią jedynie funkcję informacyjną. Pracuj.pl nie bierze odpowiedzialności za żadne działania wykonane na podstawie powyższych aktów prawnych. Jedynym źródłem prawa w Rzeczpospolitej Polskiej są akty prawne ogłaszane i wydawane w "Dzienniku Ustaw" i "Monitorze Polskim".

 

Powrót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Strona główna