Pojęcie służby cywilnej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2011-08-03

Czym jest służba cywilna?

Służba cywilna to zespół urzędników administracji rządowej
w Polsce. Działa ona w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej.

Kto wchodzi w skład służby cywilnej?

W skład służby cywilnej wchodzą:

·         urzędnicy szczebla centralnego:

·          

o    Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

o    ministerstwa,

o    urzędy centralne,

o    urzędy wojewódzkie;

·         przedstawiciele rządowej administracji terenowej:

·          

o    wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii,

o    wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego,

o    komendy policji,

o    komendy państwowej straży pożarnej,

o    kuratoria oświaty,

o    urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej,

o    urzędy statystyczne,

o    wojskowe komendy uzupełnień, wojewódzkie sztaby wojskowe,

o    urzędy górnicze.

W skład służby cywilnej nie wchodzą pracownicy samorządu terytorialnego.

Korpus służby cywilnej dzieli się na:

·         pracowników służby cywilnej – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej;

·         mianowanych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej, urzędników służby cywilnej.

 

Powrót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Strona główna