Krótki kurs logowania się do domeny CKU1
Po włączeniu komputera pojawia się nam okienko dzięki któremu możemy zalogować się do systemu. W tym momencie wciskamy na klawiaturze przyciski Ctrl+Alt+Delete.

W polu Nazwa użytkownika wpisujemy swój login, w naszym przypadku jest to pierwsza litera imienia i trzy pierwsze nazwiska, pisane małą literą

Jeżeli jest to nasze pierwsze logowanie do domeny (nie dotyczy logowania na konto nauczyciel), miejce to należy pozostawić puste, sprawdzić czy w polu zaloguj do wyświetla się nazwa CKU1. Jeśli tak wciskamy przycisk OK lub z klawiatury ENTER.

W przypadku wykonanego już wcześniej logowania do systemu,
w polu Hasło wpisać należy swoje aktualne hasło

Kolejnym krokiem do zalogowania się jest zmiana hasła wymuszona przez system zabezpieczeń

W polu Nazwa użytkownika musi się wyświetlać nasz login
a pole Stare hasło pozostaje puste.Teraz w miejscu Nowe hasło wpisujemy ciąg znaków, który będzie naszym hasłem. Taki ciąg musi zawierać:

- minimum ośmiem znaków
- jednej Wielkiej litery
- znaku specjalnego - numerycznego

Prawidłowo dobrane hasło pozwoli przejść nam do kolejnego okna.

W którym to system poinformuje nas o zmianie naszego hasła.

W polu Nazwa użytkownika wpisujemy swój login czyli pierwsza litera imienia i trzy pierwsze nazwiska, pisane małą literą

Jeżeli na ekranie pojawi się nam pulpit, znaczy to iż logowanie przebiegło prawidłowo i możemy przystąpić do pracy

Teraz przeprowadzimy zmianę hasła jeszcze zanim zmusi nas do tego system.

Na klawiaturze wciskamy przyciski Ctrl+Alt+Delete, dokładnie tak samo jak w pierwszej fazie logowania. Tym razem oczom naszym ukarze się inne okno. Mamy tu do wyboru kilka przycisków, my wybieramy ten z napisem Zmień hasło

Taki ekran już widzieliśmy wcześniej, w czasie logowania do systemu. Wykonujemy więc dokładnie takie same czynności, aż do mementu gdy zobaczymy

taki ekran, ale tym razem wybieramy Anuluj, by powrócić do swego pulpitu.
powrót do poprzedniej strony