Pole tekstowe: Ustawienie wygaszacza ekranu z hasłem
Pole tekstowe: Zaczynamy !!!
Aby dostać się do ustawień związanych z PULPITEM — 
jest to obszar roboczy widoczny na ekranie monitora — 
należy PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY (PPM) kliknąć w dowolnym miejscu pulpitu. Spowoduje to wyświetlenie menu jak na obrazku. Menu to może różnić się od pokazanego obok, w zależności od zainstalowanych programów i systemu. Nas interesuje tylko pozycja WŁAŚCIWOŚCI. Klikamy LEWYM PRZYCISKIEM MYSZY (LPM) pole WŁAŚCIWOŚCI

Pole tekstowe: Po zapoznaniu się z treścią tej strony zdobędziesz umiejętność:
1. Ustawiania wygaszacza ekranu
2. Zabezpieczenie swojego systemu hasłem
3. Zapisanie wprowadzonych zmian

Pole tekstowe: Wyświetlony zostanie ekran jak na rysunku obok. Ekran ten w swej górnej części zawiera elementy zwane zakładkami. Ustawiamy się kursorem myszki na zakładce WYGASZACZ EKRANU i klikamy LPM. Czynność ta spowoduje przeniesienie nas do ostatecznego  miejsca, w którym to dokonamy zmian związanych z wygaszaczem ekranu naszego systemu.

Pole tekstowe: W tej zakładce, w polu wyboru Wygaszacz ekranu, za pomocą listy rozwijanej (1) dokonujemy wyboru interesującego nas wygaszacza (2). 
Należy kursor myszki ustawić w  miejscu 1 i LPM rozwinąć listę dostępnych wygaszaczy. Po wybraniu kursorem myszy dowolnego wygaszacza 2, zatwierdzamy go LPM.

Pole tekstowe: 1

Pole tekstowe: 2

Pole tekstowe: Kolejną decyzję jaką należy podjąć to czas (1), po którym wygaszacz włączy się samoczynnie, ustawienie znacznika w miejscu (2), zastosowanie wprowadzonych zmian (3) i w końcu zatwierdzenie wykonanych czynności (4).
Kursorem myszki ustawiamy się w polu wyboru czasu 1 i wpisujemy, lub wybieramy strzałkami czas automatycznego włączenia wygaszacza. Im krótszy czas tym lepiej. Kolejny ruch to zaznaczenie LPM pola 2 (pokaże się zielone zaznaczenie). Po wykonaniu powyższych czynności, w tym momencie pozostaje nam już LPM kliknąć w miejscu 3 a następnie 4.

Pole tekstowe: 1

Pole tekstowe: 2

Pole tekstowe: 1

Pole tekstowe: 3

Pole tekstowe: 4

Pole tekstowe: Zanim zaczniemy warto odpowiedzieć sobie na pytanie „Do czego nam wygaszacz ekranu i to zabezpieczony hasłem ?” 
             
W czasie naszej pracy, bardzo często mamy dostęp do różnych danych o różnym stopniu poufności. Dane te jesteśmy zobowiązani do ochrony przed dostępem osób niepowołanych. Ustawienie wygaszacza w tryb automatyczny pozwoli nam na zabezpieczenie się przed  ewentualnością wydostania się tych danych na zewnątrz. W czasie bezczynności w pracy komputera, lub naszej przy nim nie obecności, czasowy automat samoczynnie włączy wygaszacz ekranu i zabezpieczy go hasłem.
Tyle wstępem a teraz już

Pole tekstowe: A teraz jeden z wielu trików „ukrytych” w systemie WINDOWS.
Proszę wcisnąć klawisz 1 i trzymając go wcisnąć na klawiaturze literę L 2.
Po wykonaniu tych czynności system zablokuje dostęp do systemu i poprosi o ponowne zalogowanie.
UWAGA !!! Klawisz oznaczony jako 1 nie musi występować we wszystkich klawiaturach !

Pole tekstowe: 1

Pole tekstowe: 2


       

Wszelkie uwagi i komentarze mile widziane, proszę kierować: rska@cku1.waw.pl